Tuisblad

Ons treef daarna om in Odendaalsrus 'n laerskool op te bou wat.

 • ‘n Unieke en eiesoortige karakter het
 • Opvoedende onderrig in Afrikaans en Engels aan elke leerder verskaf
 • Gerugsteun word deur Christelike waardes en norme
 • Poog om te voldoen aan die redelike verwagtinge van sy belangegroepe
 • Vir elke leerder redelike geleenthede wil skep binne sy/haar vermoë
 • Gebalanseerde, gelukkige en volwasse jongmense wil vorm wat ‘n positiewe bydrae tot die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap sal kan maak

Visie en Missie

 • Onderwys van hoogstaande gehalte
 • Onderskep 'n geleentheid vir elke kind om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel
 • Toekomsgerigte denke en aanpassings
 • Kweek van gemeenskapsbetrokke, verantwoordelike landsburgers
 • Wedersydse respek en erkenning van gesag handhaaf
 • Uitnemende finansiële bestuur toepas

Dissipline

 • Ons is trots op die skool, die skooldrag, wapen en leuse
 • Netheid van die skoolterrein is prioriteit
 • Respek vir ander se eiendom word nagestreef
 • Ferm, billike dissipline word toegepas
 • Boere-ordentlikheid word aangewakker
 • Ons is 'n leerder-vriendelike skool